ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.68
หน่วย : THB
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
365,500
ปริมาณ (หุ้น)
980
มูลค่า ('000 บาท)
2.68
วันก่อนหน้า
2.68
เปิด
2.66 - 2.70
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.20 - 3.72
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.66 / 75,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.68 / 7,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 19 ม.ค. 2561 (16:38:31)
Chart Type