ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.37
หน่วย : THB
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
2,000
ปริมาณ (หุ้น)
3
มูลค่า ('000 บาท)
1.37
วันก่อนหน้า
1.37
เปิด
1.37 - 1.37
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.35 - 2.68
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.36 / 21,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.38 / 37,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค. 2562 (10:15:53)
Chart Type