ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.12
หน่วย : THB
+0.04 (1.92%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
439,900
ปริมาณ (หุ้น)
921
มูลค่า ('000 บาท)
2.08
วันก่อนหน้า
2.08
เปิด
2.06 - 2.12
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.04 - 3.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.10 / 12,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.12 / 166,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2561 (16:39:47)
Chart Type