ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.50
หน่วย : THB
+0.02 (0.81%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
486,800
ปริมาณ (หุ้น)
1,200
มูลค่า ('000 บาท)
2.48
วันก่อนหน้า
2.46
เปิด
2.46 - 2.50
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.12 - 3.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.48 / 45,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.50 / 28,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2560 (10:08:07)
Chart Type