ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.06
หน่วย : THB
-0.02 (-0.96%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
175,100
ปริมาณ (หุ้น)
357
มูลค่า ('000 บาท)
2.08
วันก่อนหน้า
2.04
เปิด
2.02 - 2.06
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.90 - 3.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.04 / 1,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.06 / 59,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 20 ก.ค. 2561 (16:36:19)
Chart Type