ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.82
หน่วย : THB
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
98,800
ปริมาณ (หุ้น)
179
มูลค่า ('000 บาท)
1.82
วันก่อนหน้า
1.82
เปิด
1.81 - 1.83
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.78 - 3.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.80 / 25,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.82 / 43,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 18 ต.ค. 2561 (16:38:49)
Chart Type